นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างรายได้งามให้ชุมชนที่สวนชมน่านฯพิษณุโลก

ช่วงเวลาเย็น ๆ ของทุกวัน บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้เปิดพื้นที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ  ให้เป็นสถานที่ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการเปิดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลหรือผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมได้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ทั้งการนวดตัว และนวดฝ่าเท้า

นายภัชรพงษ์   อินเล็ง  หรือหมอเวย์  อายุ 47  ปี หนึ่งในผู้นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า เสียงตอบรับจากลูกค้าดีมาก วันหนึ่งเฉลี่ยได้ 40 – 60 ต่อวันรวมผู้นวดของร้าน หมอนวดอายุต่ำสุด 25 ปี – 65 ปี  ถือเป็นรายได้ที่ดี  ขั้นต่ำประมาณ 15,000 บาท ถึง 30,000  บาท   สังเกตว่าช่วงนี้คนรักสุขภาพมากขึ้น  มานวดตัว นวดเท้า เพื่อให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลง และราคานวดถูกด้วย ที่ร้านจะเน้นคือ เรื่องความสะอาด  การบริการ และฝีมือที่มีคุณภาพ”

ทางด้านร้านหมอนวด ก็จะเริ่มตั้งเตียง ปูผ้ารอลูกค้า ตั้งแต่เวลา  16.00 น. จนถึง 21.00 น. โดยมีให้บริการทั้งนวดตัว และนวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายและบำบัดรักษาจากอาการปวดเมื่อยหรือเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวันหรือผู้ที่วิ่งออกกำลังกายมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อก็มาใช้บริการนวด  ค่าบริการในการนวดคิดชั่วโมงละ 120 บาท ซึ่งแต่ละวันจะมีรายได้ 300-400 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละกว่า 15,000 บาทต่อคน ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

////////////////////////////////////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น