อ.มน.วิจัยเครื่องตรวจวัดสีด้วยภาพดิจิตอล แบบพกพา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คิดสิ่งประดิษฐ์เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอร์มิเตอร์สำหรับตรวจวัดสีของครีมในเครื่องสำอาง และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ถ้าชื่อภาษาไทยก็คือ เครื่องตรวจสอบวัดสีที่อาศัยการถ่ายภาพดิจิตอล  โดยได้ต่อยอดเครื่องแรก ที่ได้คิดค้นตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านา โดยเครื่องเวอร์ชั่น 2 นี้ จะถ่ายภาพผ่านแอพพลิเคชั่นที่เราเขียนให้ปฏิบัติการในระบบ IOSลงไว้ในเครื่องไอพอด เครื่องนี้จะมีความสามารถคือ ตัวแอพพลิเคชั่นจะเก็บภาพสีของสารที่เราจะตรวจวัด  อย่างเช่นสีของครีม สีของภาพที่เราอยากจะตรวจสอบว่ามีการผลิตในแต่ละรอบการผลิตถูกต้องตามสีที่ต้องการหรือไม่  โดยจะถ่ายข้อมูลเก็บไว้ในแอพพลิเคชั่นก่อน พอมีตัวอย่างที่อยากจะทดสอบว่าตรงไหม ก็สามารถนำมาจับคู่ให้เลยว่ามันตรงกับรอบการผลิตที่เท่าไหร่ ถูกไหม มีค่าสีเพี้ยนไปไหม

จุดเริ่มต้นในการพัฒนาผลงานดังกล่าว  เนื่องจากอาจารย์เป็นนักเคมีวิเคราะห์ก็ได้ทำเครื่องนี้เพื่อตรวจสอบสารเคมี  ตอนนั้นหาปริมาณของโลหะหนักที่อยู่ในน้ำ  ก็คือพวกเหล็กที่อยู่ในน้ำ ซึ่งพบว่าเครื่องมือที่มีอยู่ในท้องตลาดราคาค่อนข้างแพง  ระดับ 500,000 บาทขึ้นไป  แล้วเวลาจะออกหน่วยก็ไม่สามารถนำเคลื่อนที่ออกไปได้  จึงอยากมีเครื่องมือที่สามารถหิ้วไปไหนได้นำไปตรวจวัด  ก็เลยคิดเครื่องมือใช้ทางเคมีก่อน ก็ประสบความสำเร็จได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับต่างชาติ  ก็คือหาปริมาณของเหล็กในน้ำได้ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาเป็นเครื่องนี้ และที่สำคัญราคาถูกกว่า 10 เท่า จากเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ

ล่าสุดได้ร่วมมือกับโรงงานที่เกี่ยวกับการย้อมสีผ้า  มีการนำไปตรวจวัดสีของผ้าในการผลิต  เขาอยากจะผลิตผ้าหรือเส้นใยที่จะนำไปถักทอเป็นพรม  ก็จะมีสีเป็นต้นแบบไว้ก่อนว่าต้องการผลิตสีแบบนี้  เราก็เอาสีนั้นมาถ่ายเก็บไว้ พอไปผลิตย้อมสีเสร็จแล้วก็จะมาทดสอบว่าสีที่ได้ตรงกับสีที่ต้องการไหม ก็สามารถตรวจวัดสีได้เหมือนกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวอีกว่า ในอนาคต กำลังพัฒนาเครื่องท่าสามารถวัดค่าในอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ เพื่อให้ประชาชนได้นำไปต่อยอดในวิสาหกิจในครัวเรือน เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเครื่องนี้สามารถวัดค่าสีเกือบทุกประเภท โดยเครื่องอนาคตนั่นจะสามารถทดสอบสีได้พร้อมกันกว่า 20 สีทีเดียว

โดยผลงานเครื่องตรวจสอบวัดสีที่อาศัยการถ่ายภาพดิจิตอล นี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศเจนีวา ในงานผลงานประดิษฐ์นานาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย ในการประกวดนวตกรรมบัณฑิตศึกษา

 

สำหรับผู้ที่สนใจผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 3439.

//////////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น