ต้นโพธิ์วัดใหญ่แตกใบใหม่เป็นสีชมพูเกือบทั้งต้นแลดูสวยงามมาก

16 มีนาคม 2561 วันนี้วันพระ แรม 15 ค่ำเดือน 4 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากไว้พระพุทธชินราช ที่วัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ถ้าสังเกตให้ดีช่วงหน้าร้อน มีต้นพูหลายต้นได้ทิ้งใบและแตกใบใหม่ขึ้นมา และมีอยู่ต้นหนึ่ง ต้นโพธิ์ตรัสรู้ บริเวณ ใกล้ ๆ สถานที่รำแก้บน บริเวณจุดจอดรถรางท่องเที่ยว โพธิ์ต้นนี้ใบใหม่ที่แตกออกมา เป็นสีชมพูเกือบทั้งต้น จะมีใบสีเขียวแตกมาบ้างจำนวนหนึ่ง แลดูสวยงามมาก ๆ ขณะที่ต้นโพธิ์ต้นอื่น ๆ ทั้งในวัดและริมแม่น้ำน่าน ใบใหม่ที่แตกออกมาส่วนใหญ่เป็นใบสีเขียวอ่อน

สำหรับต้นโพธิ์ตรัสรู้ต้นนี้ พ.ศ.2494 รัฐบาลไทยได้รับกิ่งโพธิ์ตรัสรู้ จากรัฐบาลศีลังกาจำนวน 35 กิ่ง ได้นำมาปลูก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก จำนวน 1 กิ่ง ประกอบพิธีปลูก ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2494

แสดงความคิดเห็น