เยี่ยมชมสำนักหอสมุดม.นเรศวร เสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้นิสิตได้อย่างดี

ม.นเรศวรสร้างสำนักหอสมุดแห่งใหม่ ทั้งไฮเทคและประหยัดพลังงาน บริการหนังสือทุกสาขาวิชาชีพ 500,000 เล่ม นิสิต นักศึกษาใช้แน่นทุกวัน โดยเฉพาะโซนห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  สร้างบรรยากาศการค้นคว้าวิจัยให้นิสิตได้อย่างดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดำเนินการจัดสร้างสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารใหม่ และเปิดบริการมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเพิ่มการบริการให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ประชาชนทั่วไป ใช้บริการอ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้างานวิจัย เป็นอาหารหลังใหม่ที่ใส่ความไฮเทคด้วยเทคโลโลยีเข้าไป พร้อมระบบประหยัดพลังงาน มีนิสิต มาใช้บริการหนาแน่นทุกวัน รศ.ดร.สุชาติ  แย้มแม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณสมัทธชา  เนียมเรือง นักประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดฯ ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชนการใช้เปิดให้บริการ

รศ.ดร.สุชาติ  แย้มแม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ม.นเรศวรได้จัดสร้างสำนักหอสมุดแห่งใหม่และเปิดให้บริการเกือบ 1 ปีแล้ว เป็นหอสมุดที่นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้บริการ ทั้งระบบการเข้า การยืม คืน หนังสือ ที่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกหส์อาจารย์ นิสิต บุคลากร ใช้บัตรประจำตัว สแกนเพื่อเข้าไปใช้บริการและยืมคืน มีระบบประหยัดพลังงาน ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเสริมในการให้แสงสว่าง รวมถึงระบบการเปิด ปิด สวิตไฟส่องสว่างในแต่ละชั้นหนังสือ ให้นิสิตได้ช่วยเปิด และปิดไฟส่องสว่างเมื่อต้องการค้นหาและเลิกใช้บริการ  โดยมีหนังสือทั้งหมดประมาณ 500,000 เล่ม มีบริการครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร ที่ม.นเรศวรเปิดสอน ซึ่งในแต่ละวัน มีนิสิต อาจารย์ มาใช้จนแน่นทุกวัน ส่วนอาคารหอสมุดหลังเดิม ที่ยังคงเก็นหนังสือเก่าอยู่นั้น ก็ยังคงมีใช้ผู้ใช้บริการบ้าง

อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรหลังใหม่ มีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้น 1 เป็นจุดประชาสัมพันธ์สมาชิกหอสมุด บริการยืมคืน พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัย ชั้น 2 มีจุดบริการยืม-คืน บริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยาย เรื่องสั้น มุมสำหรับเยาวสชน มีจุดบริการตอบคำถาม และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการค้นหาหนังสือ ชั้น 3 บริการมัลติมีเดีย ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม พื้นที่นั่งอ่านแบบSilence Zone ชั้น 4 บริการหนังสือภาษาไทยตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา และที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ   ชั้น 5 หนังสือภาษาต่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา ชั้น 6 วิทยานิพนธ์  งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล 

ผอ.สำนักหอสมุดม.นเรศวร และฝ่ายประชัสมพันธ์ ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินการและให้บริการของสำนักหอสมุดแห่งใหม่ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 6 พบว่า ตลอดระยะเวลา มีนิสิต อาจารย์ บุคลาการ มาใช้บริการหนาแน่นตลอด จากจุดเริ่มต้นที่ชั้น 1 การเข้าใช้บริการ ต้องสแกนบัตรประจำตัวของนิสิต ผ่านประตูทางเข้า-ออก ทุกครั้ง ขณะที่นักเรียน ประชาชนทั่วไป ก็สามารถมาใช้บริการได้ฟรี โดยติดต่อที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จะมีบัตรชั่วคราวให้สำหรับเข้า-ออก ส่วนการใช้บริการยืมหนังสือของบุคคลภายนอกนั้น ต้องสมัครเป็นสมาชิก นักเรียน นักศึกษาภายนอก  ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 300 บาท  ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท  ประชาชนบุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมรายปี 1,000 บาท ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท

ในทุก ๆ ชั้น จะมีจุดบริการให้นั่งอ่านหนังสือ มีปลั๊กไฟฟ้าอยู่ในพื้นตามโต๊ะอ่านหนังสือ มีบริการอีล็อคเกอร์ ให้สมาชิกใช้บริการฝากสิ่งของ มีบริการสืบค้นหาหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงปุ่มขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ กรณีค้นหาหนังสือไม่เจอ

ที่น่าสนใจและมีนิสิตใช้บริการมาก คือชั้น 3 บริการมัลติมีเดีย ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  ชั้นนี้มีพื้นที่ให้นั่งอ่านแบบ Silience Zone นิสิตมานั่งชมจอโทรทัศน์ค้นหาสาระบันเทิงในบรรยากาศส่วนตัวสบาย ๆ จะนั่ง นอน บนเก้าอี้ได้แบบชิว ๆ และที่ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ที่เปิดบริการให้นิสิตได้รวมกลุ่ม 4 คนขึ้นไป ขอใช้บริการจองล่วงหน้าแบบออนไลน์ หรือ วอร์คอินเข้ามาในกรณีห้องว่าง ในห้องเป็นลักษณะห้องประชุมย่อย ๆ มีโต๊ะขนาดใหญ่ เก้าอี้ จอคอมพ์ขนาดใหญ่ ไวท์บอร์ด ให้นิสิตได้สามารถค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และสามารถทำงานค้นคว้ากลุ่ม ประชุมกันได้อย่างส่วนตัว เปิดบริการครั้งละ 3 ชั่วโมง มีนิสิตเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ตอบโจทย์การทำงานกลุ่มทดแทนรูปแบบการทำงานกลุ่มเดิม ๆ ที่นิสิตอาจจะนัดกันไปตามซุ้มต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือตามห้องพัก หอพัก มาใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม สามารถทำงานจบได้ในที่เดียว 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

แสดงความคิดเห็น