ป.ป.ช.ตรวจถนนคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน 2 เส้นในอ.บางระกำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 6 และนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ( สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนอยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 โครงการ (วานนี้ 8 พ.ค.61) หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตฐาน จึงต้องลงสืบสวนหาข้อเท็จจริง คือ

1.การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ  พบว่า ไม่ได้เป็น ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมูลดินเป็นหลังเต่า เพื่อประหยัดปริมาณคอนกรีตของถนน คอนกรีตบริเวณกลางถนนจะมีความบางต่ำกว่าแบบที่กำหนดไว้ และเกิดรอยแตกร้าวตลอดเส้นทางที่ก่อสร้าง อีกทั้งปูนซีเมนต์ที่นำมาใช้ก่อสร้างถนนมีค่าความแข็งแรงของคอนกรีตประมาณ 180 กิโลกรัม/เซนติเมตร ซึ่งไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด

2.การก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ ความหนาไม่ได้ตามแบบรูปที่กำหนดไว้ โดยมูลดินเป็นหลังเต่า เพื่อประหยัดปริมาณคอนกรีตของถนน คอนกรีตบริเวณกลางถนนจะมีความบางต่ำกว่าแบบที่กำหนดไว้ และเกิดรอยแตกร้าวตลอดเส้นทางที่ก่อสร้าง ทั้งปูนซีเมนต์ที่นำมาใช้ก่อสร้างถนนมีค่าความแข็งแรงของคอนกรีตประมาณ 180 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด

รายงานข่าวแจ้งว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 สาย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบ เนื่องจากสเป็กผิวถนน ทั้งถนนเทศบาล อบต.และ อบจ.มีแบบมาตรฐานความแข็งแรงของคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240-280 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป

หลังจากนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำจังหวัดพิษณุโลก จะได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนต่อไปเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป

แสดงความคิดเห็น