เทศบาลออกบริการทำบัตรประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ณ  บ้านเลขที่ 775/5  ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตร เทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ (mobile unit) ทำบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับนางสำราญ  แทนธานี อายุ 71 ปี ณ ที่พักอาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนรับสวัสดิการจากภาครัฐ  
นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ดังกล่าว เป็นนโยบายของกรมการปกครอง โดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดพิษณุโลกและฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน  ในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้ 1. นางสำราญ  แทนธานี  อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 775/5 ถนนพิชัยสงคราม  2. นายวิศิษฐ์  ฉินพัฒนาวงศ์  อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 195/4 ถนนพิชัยสงคราม  และ 3. นายธีระ ธนสัมบัณณ์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 41/12 ถนนวังจันทน์ 
เทศบาลนครพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับญาติผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้องการมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้รับสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐ  โดยญาติผู้ป่วยติดเตียงสามารถมายื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรใหม่ ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกจะออกหน่วยจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปให้บริการยังที่พักผู้ป่วยอาศัยอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติต่อไป หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-243641,055-244993
/////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น