นร.โรงเรียนผู้สูงอายุอบต.วัดจันทร์ฝึกรำมังคละ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจากอาจารย์แดง นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาฝึกสอนน้องๆนักเรียนในวิชานาฏศิลป์ รำมังคละ ซึ่งเป็นศิลปะและเอกลักษณ์ประจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งน้องๆนักเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ได้ตั้งใจและฝึกรำกันอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อที่จะได้ต่อยอดจากการเรียนให้ไปสู่การร่วมแสดงและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกในกิจกรรมอื่นๆต่อไป
สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีจะมีอาจารย์และวิทยากรคอยสับเปลี่ยนกันมาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนผู้สูงอายุเป็นประจำจนกว่าจะจบหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างคุ้มค่ามีศักดิ์ศรี

แสดงความคิดเห็น