กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถังบรรจุน้ำ ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อเวลา  09.30 น.ของวันที่ 16 พ.ค. พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา  จำนวน 250,000 บาท และถังบรรจุน้ำ จำนวน  15 ถัง จากนายดิษฐพล สุทธิโอรส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการเอส 1 บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล พร้อมทั้งได้นำถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน  15 ถัง เพื่อ ไปช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกลในการกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้อุปโภค บริโภค

โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ปตท.สผ. ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ถังบรรจุน้ำที่นำไปมอบให้โรงเรียนที่ห่างไกล ล่าสุดทางกองทัพภาคที่ 3 ได้นำถังน้ำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน ที่ขาดแคลนถังน้ำที่สามารถเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนนี้ ไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และในพื้นที่กองทัพภาคที่  3 ยังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนและต้องการถังน้ำอีกจำนวนมาก ซึ่งจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น