เท่ี่ยวตลาดOTOP 800 ปีสุโขทัย 18-20 พ.ค.ที่เซ็นทรัลลุ้นแจกทอง 1 บาททุกวัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ตลาด OTOP 800 ปี นวัตวิถี ของดีสุโขทัย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของจังหวัดสุโขทัย   โดยงานจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากให้มีรายได้จากการขายสินค้า โดยตั้งเป้ายอดเงินไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทางจังหวัดสุโขทัยได้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรและภูมิปัญญาในพื้นถิ่น  อีกทั้งยังต้องการให้คนทั่วไปได้เห็นว่าจังหวัดสุโขทัยนั้นมีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง ความงามของฝีมือ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์และยังคงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ภาษาถิ่นและประเพณีพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นงดงามไม่แพ้จังหวัดใด จึงจัดงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็งสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายนอกได้ ภายใต้ชื่องาน  “ตลาด OTOP 800 ปีนวัตวิถีของดีสุโขทัย” จึงถือว่าเป็นการจัดงานที่มีความพิเศษเป็นครั้งแรกที่ทางจังหวัดได้จัดงานขึ้นในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง  อีกทั้งยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต  โดยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทในช่วงจัดงาน 3 วันดังกล่าว 

ด้านนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า   เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมีความต้องการยกระดับ ระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ จึงระดมผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และที่พิเศษไปกว่านั้นยังได้มีการจำลองงาน OTOP ภูมิภาคของกรมพัฒนาชุมชนมาไว้ภายในงานนี้ และที่พิเศษสุดคือการแสดงแฟชั่นโชว์ OTOP Premium สุโขทัย  รูปแบบงานมีการจัดโซนสินค้าเพื่อสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อาทิ  OTOP เด่นที่มีการนำผ้าซิ่นตีนจกไทยพวน-หาดเสี้ยว มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อบอกเล่าภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชาวไทยพวนผ้าทอพื้นเมือง ที่มีความประณีตสอดแทรกด้วยทัศนคติ ความเชื่อแต่งเติมจินตนาการผ่านเส้นสายลวดลายโบราณ  โซนผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง ที่มียอดจำหน่ายสูง ได้แก่ เงิน -ทองลายโบราณ  ซึ่งเป็นสินค้าลือชื่อของจังหวัดสุโขทัย  โซนอาหารเครื่องดื่มของใช้และสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสุโขทัย เด่นเด่นมาจัดแสดงมากกว่า 50  บู้ท โซน  OTOP ชวนชิม อีกจุดที่ไม่ควรพลาด เป็นการจัดแสดงอาหารพื้นเมือง อาทิ  ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย   ข้าวเปิ๊บ หรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วง และอาหารเด่นยุคสุโขทัยอีกกว่า 10 รายการ มาให้ประชาชนได้อิ่มท้อง  อนึ่ง   เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย  ยังได้จัดกิจกรรมนาทีทองระหว่างเวลา 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่ม ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าภายในงานครบ 500 บาทจะได้รับคูปองชิงโชค  เพื่อลุ้นรับโชคสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท วันละ 1 รางวัล อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น