อบจ.พิษณุโลกจัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้มีนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน จำนวน 7 คน, มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง จำนวน 3 คน และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมกันนี้ ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือไทย-จีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวความเป็นมาของโครงการและกล่าวมอบนักศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ จำนวนมาก

ต่อจากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมทั้งส่งมอบนักศึกษาจีนให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนวัดน้ำคบ จำนวน 1 คน, โรงเรียนบ้านลาดคื้อ จำนวน 1 คน,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จำนวน 1 คน, วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จำนวน 2 คน,โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน,โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จำนวน 1 คน, โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จำนวน 1 คน,โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จำนวน 1 คน, โรงเรียนชาติตระการวิทยา จำนวน 1  คน และโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 12  คน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู-อาจารย์ เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจีนอย่างอบอุ่น.

——————————————————

 

แสดงความคิดเห็น