ตรวจสถานบริการพบร้าน เมาแอ็ด ปล่อยให้เยาวชนใช้บริการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 21.00 – 01.30น. โดยการอำนวยการของ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จนท.ทหารมทบ.39 จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยว ปคม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมาถึงร้าน เมาแอ็ด ใกล้เคียงตลาดบ้านคลอง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าใช้บริการและได้พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการจำนวน 1 ราย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดคำสั่ง คสช. 22 /2558 ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแก่ผู้ดูแลร้านดังกล่าวทราบพร้อมส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกดำเนินคดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น