เยี่ยมเยี่ยมให้กำลังผู้สูงอายุ 100 กว่าปีในเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่มีอายุกว่า 100 ปี ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเทพ ภู่พานิช อายุ 101 ปี , นางสง่า สนั่นนาม อายุ103 ปี ,และนางเทียม ชุ่มเจริญ อายุ 101 ปี พร้อมมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และกระเช้าสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ราย เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอายุยืนยาว

โดยเฉพาะครอบครัวของคุณตาเทพ ภู่พานิช อายุ 101 ปี ซึ่งลูกของคุณตาเทพ ภู่พานิช บอกว่า คุณตาเทพ เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถสนทนาโต้ตอบได้ ทั้งนี้มีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตด้วยการออกกำลังกายในการเล่นกีฬาเป็นประจำ และมีสุขภาพจิต อัธยาศัยดี อีกทั้งยังให้พรแก่นายกเทศมนตรีพิษณุโลกให้ประสบความความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น