รมว.ก.ทรัพย์ฯ ประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561

เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือประจำปี 2561 โดยมี  นายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลตรีฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก แม่ฮองสอน ลำปาง ลำพูน น่าน เข้าร่วมประชุม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาและได้บูรณาการหน่วยงานภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2550 และการอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ single command ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มแข็งทั้งการลาดตระเวนป้องปรามการตรวจหาไฟป่าและการเผา การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร กะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม มีการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดยังได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือหมู่บ้านเสี่ยงที่เกิดการเผาซ้ำซากจากการข่าวและข้อมูลสถิติย้อนหลัง เพื่อดึงกำลังเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผา ดำเนินมาตรการเพื่อเปลี่ยนกลุ่มคนจุดไฟเผาป่าให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังระดับไฟ ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ยังชีพในป่า สถาบันการศึกษา สนับสนุนข้อมูลวิชาการมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อการติดต่อสื่อสารและติดตามตรวจสอบจุดเกิดไฟ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าดับไฟของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเสนเทศ ติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ จุดความร้อนและปริมาณฝุ่นละออง 9 จังหวัดภาคเหนือลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ขณะที่นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ควบคุมมลพิษ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน9 จังหวัดภาคเหนือ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค.-31 พ.ค. เป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้พบว่ามีสถานการณ์ไฟป่าสะสมจำนวน 4,717 จุด ลดลงจากปี 60 ประมาณร้อยละ 13 ซึ่งจังหวัดที่มีมากที่สุด คือ จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน และจ.เชียงใหม่

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น