NBT พิษณุโลก ปิดระบบอนาล็อกก้าวสู่ระบบดิจิตอล

ทีมงานในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก ( สปข 4 )  ร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ โดยร่วมแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก ของสถาวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (NBTพิษณุโลก)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 00.01 น. พร้อมกับส่วนกลาง และภูมิภาคอื่นๆอีก รวม12แห่ง ในเฟสสุดท้ายณ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก (เขาสมอแคลง )อ.วังทองจ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น