เปิดตัว Application UNSEEN Lower north of Thailand กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

เมื่อเวลา  17.00 น.ของวันที่  18 ก.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณบุตรจอม รองผู้ว่ทาราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม “เปิดตัวApplication UNSEEN  Lower north of Thailand” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่พักและผู้ประกอบการสินค้า เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดาว์นโหลดลงมือถือผ่านแอพสโตร์ (App Store) และผ่านเพลย์สโตล์(Play Store) โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาที่พัก ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่พัก ร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่พัก หรือสินค้าเด่นของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเปิดให้ผู้ประกอบการนำไปใช้งานฟรี สามารถเพิ่มข้อมูล รูปภาพ วิดีโอที่ต้องการ โฆษณาด้วยตัวเอง โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเชื่อมโยงกับ google Map ในการค้นหาเส้นทาง และ มีฟังชั่นในการโต้ตอบ (Chat) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีที่ปรึกษา

ดร.มาร์ฏา ขอทัตโต ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาแอพพริเคชั่น  กล่าวว่า โมบายแอพลิเคชั่น (Mobile Application) Lower North นี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่พักและผู้ประกอบการสินค้า เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดาว์นโหลดลงมือถือผ่านแอพสโตร์ (App Store) และผ่านเพลย์สโตล์(Play Store) โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาที่พัก ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่พัก ร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่พัก หรือสินค้าเด่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลด ผ่านแอพสโตร์ (App Store) และผ่านเพลย์สโตล์(Play Store) ได้

//////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น