หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.พิษณุโลกออกบริการประชาชนอ.บางระกำ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.พิษณุโลก จัดกิจกรรมออกให้บริการแก่ราษฏร บ้านศรีนครินทร์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.พิษณุโลก ที่ออกให้บริการแก่ราษฏร บ้านศรีนครินทร์ หมู่ 11ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   สำหรับบ้านศรีนครินทร์ หมู่ 11 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 549 คน 139 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลค่อนข้างลำบาก ทำให้เข้าถึงบริการได้น้อย ทั้งนี้กิจกรรมให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.พิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการ ด้วยการรักษาโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งคณะหน่วยแพทย์ที่ออกมาให้บริการในครั้งนี้ ประกอบด้วยแพทย์   ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลบางระกำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ตลอดจนอาสาสมัคร พอ.สว.  โดยมีสายสนับสนุน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ตชด. 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี และหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2  โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล บริการตรวจทางทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพให้บริการด้านแพทย์แผนไทย การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการด้อยโอกาส และเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น