สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกช่วยขายลำไยให้เกษรกรภาคเหนือ

วันที่ 2 ส.ค.61 นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดจุดกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรภาคเหนือผ่านกลไกสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือ  เพื่อเร่งการระบายผลผลิตลำไยออกจากพื้นที่ช่วยบรรเทาปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยมีนายทรงยศ  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตภาคเหนือ  ซึ่งผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาลำไยล้นตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้สำรวจความต้องการบริโภคลำไย จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยสั่งซื้อลำไยช่อสดสายพันธุ์อีดอ เกรดAA+A จากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท บรรจุใส่กล่องพลาสติก รวม  10 กิโลกรัม ราคา 350 บาท  สำหรับในล็อตแรก มียอดการสั่งซื้อลำไยรวม 3,000  กิโลกรัม  ซึ่งจะได้กระจายไปยังสหกรณ์ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยมีรายได้เพิ่มขึ้น  อีกทั้ง  เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาลำไยในพื้นที่ไม่ให้ตกต่ำ

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรภาคเหนือโดยตรง ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประทานผลผลิตลำไยที่ใหม่สดจากสวน ผ่านการคัดเกรดตามคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตลำไยได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 263 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5598-3567ต่อ108

แสดงความคิดเห็น