สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบชาวนาภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 3 ส.ค.2561  ที่หอประชุมโรงเรียนบ่อวิทย์บางระกำ จ.พิษณุโลก  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” ขึ้น โดยพบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนา เพื่อข้าว-เพื่อชาวนา-เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม  พร้อมทั้งเป็นการรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาราคาข้าวในขณะนี้  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตข้าวให้ตรงความต้องการของตลาด การให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย   พร้อมกันนี้ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ราคาข้าว…ใครกำหนด” โดยมีร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วมเสวนา ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

/////////////

แสดงความคิดเห็น