ทภ.3 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 ส.ค.61

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 คน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่  7 ส.ค.2561 ที่วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   โดยทางกองทัพภาคที่ 3  ร่วมกับ วัดจันทร์ตะวันตก พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นการแสดงออกถึงพลังในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทย และเป็นการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันบำเพ็ญความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณอเนกอนันต์ ต่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ และได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร โดยยึดถือการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับราษฎร ในรูปแบบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอุปสมบท จะได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การดำรงชีพอย่างมีสติ อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและมีสันติสุข ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้เข้ารับการอุปสมบท ประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการกองบิน  46 และประชาชน รวมทั้งสิ้น 89 นาย โดยศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันตก ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 8วัน

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น