ชาวบ้านชมพูเหนือเรียกร้องขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านรอมานานกว่า 20 ปีแล้ว

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านชมพูเหนือ บ้างวังแดง บ้านคลองหินฝน บ้านอุดมสุข บ้านคลองน้ำกุ่ม บ้านผาขาม บ้านน้ำดั้น หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นำโดย นายอุทัย หมื่นสงฆ์  สารวัตรกำนัน ต.ชมพู และนายเชาว์ เย็นฉ่ำ ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ชมพู  ได้เดินเท้าออกจากหมู่บ้าน มายัง อบต.ชมพู เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อขอความเห็นใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือการติดตั้งไฟฟ้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย  แต่ด้วยติดขัดเนื่องจากการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีปักเสาพาดสายกับชาวบ้านมีเงื่อนไขแนบท้ายว่า ให้ผู้ใช้พื้นที่จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ จำนวน 25 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10,960 บาท รวมเป็นเงิน  274,000 บาท แต่ด้วยชาวบ้านยากจน ทำให้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ ขึ้นขอให้ทาง อบต.ช่วยเหลือ หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน โดบเบื้องต้นชาวบ้านได้ตั้งกองผ้าป่าให้ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินเป็นค่าปลูกป่าทดแทนในครั้งนี้ด้วย 

นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกอบต.ชมพู  เปิดเผยว่า ชาวบ้าน หมู่ 3 ตำบลชมพู ได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า 30 ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตจากทางป่าไม้และขออนุญาตกับทางไฟฟ้าในการปักเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องสัญญาแนบท้ายที่ต้องมีการปลูกป่าทดแทนในบริเวณที่สายไฟฟ่าพาดผ่าน เป็นเงินจำนวน 274,000 บาท ซึ่งตามระเบียบกฏหมาย อบต. ไม่สามารถตั้งงบประมาณจ่ายเงินให้ได้ แต่ อบต.จะทำการตั้งงบประมาณเพื่อสมทบตามรายครัวเรือน แต่อาจได้ไม่มาก ซึ่งจะต้องเจรจาเพื่อหาทางออกกับหน่วยงานที่เกี่ยว ซึ่งหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ทางอบต.ชมพูและชาวบ้าน จะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเพื่อขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

นายอุทัย หมื่นสงฆ์  สารวัตรกำนัน ต.ชมพู กล่าวว่า ชาวบ้าน หมู่บ้าน 3 จำนวน 180 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ นานกว่า 30 ปี แล้ว โดยตลอดเวลาได้พยายามเรียกร้องขอไฟฟ้าใช้ จนล่าสุดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติ ให้สามารถขยายระบบไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านได้แล้ว  แต่ติดปัญหาเล็กน้อยเพียงต้องจ่ายเงินค่าปลูกป่าทดแทน ซึ่งเป็นเงินกว่า 2 แสนบาท ที่ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้ได้เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวยากจน ไม่มีเงิน แม้พยายามรวบรวมเงินแต่ก็ไม่ไม่มากพอ วันนี้ จึงตั้งกองผ้าป่า และออกเรี่ยไรไปตามถนนเพื่อนำเงินไปให้กรมป่าไม้ แต่หากไม่ได้จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือท้องถิ่น ไฟฟ้า และป่าไม้ ได้มีมติ ให้ชาวบ้านระดมเงินหลังคาเรือนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายให้กับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ภายในวันศุกร์นี้ ก่อนนำใบเสร็จไปมอบให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังทอง เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


//////

แสดงความคิดเห็น