ฝึกอบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ลูกเสือชาวบ้านพิษณุโลกที่อ.ชาติตระการ

อบจ.พิษณุโลกร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 315 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้าน โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกันพิจารณาปัญหาของการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน หาทางแก้ไข ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีในหมู่คณะลูกเสือชาวบ้าน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือชาวบ้านจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 300 คน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการฝึกอบรม

แสดงความคิดเห็น