ใช้โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่เป็นสนามสอบครูผู้ช่วยจ.พิษณุโลก 18-19 สค.61

กศจ.พิษณุโลก ประกาศสนามสอบครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ. 2561 ใช้สถานที่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตเมืองพิษณุโลกเป็นสนามสอบ เพื่อรองรับผู้เข้าสอบ 4,400 คน

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หรือ กศจ.พิษณุโลก ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561  ตามกลุ่มวิชา 15 กลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น  203 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 –  24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏมีผู้สมัครสอบมากถึง 4,400 คน  และจะดำเนินการสอบ ภาค ก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561  สอบภาค ข ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561  นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้แยกสนามสอยและกลุ่มวิชาสอบออกเป็น 4 สนามสอบ ดังนี้ สนามสอบที่ 1  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กลุ่มวิชาพลศึกษา 411 คน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 402 คน กลุ่มวิชาประถมศึกษา 66 คน กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์  81 คน กลุ่มวิชาทัศนศิลป์  56 คน กลุ่มวิชาดนตรี 192 คนและกลุ่มวิชานาฎศิลป์ 57 คน สนามสอบที่ 2  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  488 คน และกลุ่มวิชาสังคมศึกษา  455  คน สนามสอบที่ 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  กลุ่มวิชาปฐมวัย 768 คน กลุ่มวิชาภาษาไทย   369  คน และสนามสอบที่ 4  โรงเรียนจ่านกร้อง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 397 คน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์  18 คน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  613 คน และเคมี 27 คน 

“ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ดูแลและใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณ และเครื่องมือตรวจจับวัตถุโลหะผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ และห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดคำนวณ กระดาษ  เสื้อคลุม และกระเป๋าสะพาย เข้าห้องสอบ  ซึ่งผู้เข้าสอบจะนำเพียงปากกา ดินสอ บัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรที่ทางราชการออกให้ เข้าได้เท่านั้น” นายประพฤทธิ์  กล่าวในท้ายสุด.

………………………………………………………

วรางคณา  อนันตะ /ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น