เตือนริมฝั่งแม่น้ำยมสายหลักและสายเก่าจ.พิษณุโลกรับมือน้ำล้นตลิ่ง

19 สิงหาคม 2561 นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมจากผลกระทบของพายุเบบิคาที่มีฝนตกหนักทางภาคเหนือตอนบน ขณะนี้พื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบมากแล้ว สำหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีสองลุ่มน้ำหลักสำคัญคือ ลุ่มน้ำน่าน และ ลุ่มน้ำยม ในส่วนของลุ่มน้ำน่านนั้นแม้ว่าขณะนี้น้ำจะท่วมมากที่จังหวัดน่าน แต่จะไม่ส่งผลกระทบกับจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปที่เขื่อนสิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ขณะนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีกมากร่วม  2,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ก็มีปริมาณน้ำกักเก็บ 38 เปอร์เซ็นต์ ยังมีพื้นที่กักเก็บน้ำได้อีก 575 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนพื้นที่จะได้รับผลกระทบก็คือลุ่มน้ำยม ในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลกบางส่วนและอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มวลน้ำ ที่จังหวัดแพร่เริ่มมีปริมาณมากขึ้นโดยสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ Y 20 อำเภอสองจังหวัดแพร่มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มวลน้ำก้อนนี้จะใช้เวลาเดินทางมายังสถานีวัดน้ำ Y 14 ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจั งหวัดสุโขทัยประมาณ 3 วัน ในช่วงวันที่ 22 สิงหาคม 2561ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่อำเภอศรีสัชนาลัยยังไม่มากนักมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 137 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

และจากการติดตามสถานการณขณะนี้เป็นไปได้ว่ามวลน้ำจากแม่น้ำยมอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำยมทั้งสายหลักและสายเก่า เนื่องจากว่าขนาดของลำน้ำยมในเขตของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะที่อำเภอบางระกำนั้น ลำน้ำค่อนข้างแคบ รับน้ำได้ประมาณ 330 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะเป็น ได้รับผลกระทบเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลาก สำหรับการเตรียมพร้อม กรมชลประทาน ได้มีการพร่องน้ำทั้งในแม่น้ำยม และ แม่น้ำยมสายเก่า ด้านเหนืออาคารชลประทานต่างๆ ตั้งแต่วันที่17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อรองรับน้ำเหนือที่จะหลากเข้ามาในพื้นที่.

อย่างไรก็ตามแม้ว่าอาจจะมี น้ำยมล้นตลิ่งบ้างในช่วงสัปดาห์หน้าแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่นาข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากในปีนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชน ขับเคลื่อนต่อเนื่องโครงการบางระกำโมเดล 61 ต่อเนื่องจากโครงการบางระกโมเดล 60   ชลประทานได้ส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561  เพื่อให้ปลูกข้าวได้เร็วขึ้น เพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากในเดือนสิงหาคม ขณะนี้พื้นที่เพาะปลูกในโครงการบางระกำโมเดล 61 เนื้อที่ 382,000 ไร่ เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์ ในเขตอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ก็อยู่ในที่ดอน คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำรอบนี้

ขณะในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายทุ่งของจังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมในการเก็บน้ำเข้าทุ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อาทิ ทุ่งแม่ระหัน ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบางระกำจั งหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม เก็บเกี่ยวไปแล้ว 100%  หากปริมาณน้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอเมืองสุโขทัยมีปริมาณมาก หรือไหลผ่านแม่น้ำยมสายเก่ามีปริมาณมาก ก็สามารถ ระบายน้ำเข้าทุ่งไว้ได้

ผอ.โครงการชลประทานยมน่าน เผยต่อว่า อยากขอเตือนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเหล่านี้ เมื่อเก็บเกี่ยวหมดแล้ว อย่าเสี่ยงทำนาข้าวเพิ่มเติม เพราะยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมเพิ่มเติมได้

…………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น