เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 4–6 ก.ย.61 ณ ม.ราชราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวาระสำคัญ คือการเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทะเลแก้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 ส.ค.61) ที่โรงแรมเมลฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนของจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมแถลงข่าว และสื่อมวลชนร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
สำหรับเรื่องที่น่าสนใจ ที่ส่วนราชการนำมาแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำ เตรียมรับสถานการณ์น้ำ ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากสำนักงานชลประทานที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดตัว ชม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สถานธนานุเคราะห์ 39 พิษณุโลก เปิดให้บริการ สถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำของรัฐแห่งใหม่ ดอกเบี้ยต่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วิ่งเพื่อสุขภาพ ในโครงการ BPL Minimarathon 2018 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก และพิษณุโลกเที่ยวสุขใจ ตอน 3 น้าพาเที่ยวเหนือล่าง จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประสานการปฏิบัติกับวิทยากรจิตอาสา 904 ชุดที่ 1 A ว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ) กำหนดจะดำเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. รวม 3 วัน ที่บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยจะมีโรงครัวพระราชทาน จาก กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) และ มณทลทหารบกที่ 39 (มทบ.39) มาให้บริการแจกอาหารและน้ำ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดทั้ง 3 วัน
โดยจังหวัดพิษณุโลก จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจสมัครเป็นจิตอาสาทั่วไปที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อน สมัครได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยได้เตรียมพร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ บัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้า ให้ผู้สมัครเป็นจิตอาสาทั่วไป ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ
สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ เตรียมหลักฐานการสมัครนำบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) /กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาด้วย หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-241187 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้สมัครโปรดแต่งกายโทนสีฟ้า สีเหลือง คอปกสุภาพ ขอความกรุณา งดกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ

แสดงความคิดเห็น