เปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดีแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก นางกาญจนา สิงห์ไฝแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ 1 วิชาชีพสานฝันเด็กดีแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายเรวัฒ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ่มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ เป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ 2553 ประกอบกับเด็กหรือเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก โดยคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวทั้ง 5 ศาล คือ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการฝึกวิชาชีพต่างๆเพื่อใช้เวลาในระหว่างถูกควบคุมตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวทั้ง 5 ศาลข้างต้น ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพตามใฝ่ฝัน และได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นการเฉพาะราย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนเข้าสู่งานอาชีพตามความพึงพอใจและความถนัด ก่อนการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนออกจากสถานพินิจจึงได้ร่วมกับสถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จัดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดีแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ขึ้น เพื่อฝึกวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของเด็กและเยาวชนรวม 4 วิชาชีพ คือซ่อม รถจักรยานยนต์พื้นฐาน ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศพื้นฐาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และการถนอมอาหารเป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ นายศุภมิตร พลสว่าง รายงาน

แสดงความคิดเห็น