ประเมิน“อำเภอสะอาด”จัดอันดับระดับจ.พิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงาน พิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ครั้งที่ 1/2561 โดยวันแรก ลงพื้นที่พิจารณา 3 อำเภอ จาก 5 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ (20 กันยายน 61) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงาน จากหลายหน่วยงาน นำโดย นางภคมน กัมพูธนี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะลงพื้นที่อำเภอ เพื่อประเมิน “อำเภอสะอาด” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน เพื่อจัดอันดับรางวัลให้แก่อำเภอ ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยในช่วงเช้า คณะได้เดินทางไปที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาของเขตอำเภอเมือง ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานต่างๆมากมาย ในการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ การจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ที่ได้ทำ MOU กับบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการสร้างต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังยกตัวอย่าง ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล กับกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญอีกด้วย
จากนั้นคณะ ได้เดินทางไปที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อพิจารณาต่อเช่นกัน และในวันพรุ่งนี้ คณะจะเดินทางไปที่อำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่ม และจะมีการประชุมสรุปรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการ โดยอำเภอที่ชนะการประกวด จะได้รับโลห์รางวัล ให้เป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ รับใช้ประชาชน และให้อำเภอมีความสะอาด น่าอยู่ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน

แสดงความคิดเห็น