รมว.เกษตรประธานในพิธีเปิดน้ำปล่อยปลาเข้าทุ่งบางระกำ

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และคณะผู้บริหารในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วม ให้การต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะในพิธีเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ลงในทุ่งบางระกำ ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โดยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา. ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ สำหรับการผันเข้าทุ่งบางระกำ ตามโครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 เบื้องต้นจะผันน้ำเข้าบางพื้นที่ของทุ่งบางระกำ ซึ่งเลือกจากพื้นที่ที่มีความพร้อมรับน้ำ เช่น ทุ่งคลองแยงมุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม, ทุ่งแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก, ทุ่งตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 30,000-40,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยจะช่วยกำจัดวัชพืชและตัดวงจรโรคแมลง รวมทั้งหนูนา ลดต้นทุนของเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำ จะลดการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว เพื่อทดน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำตามแผนที่วางไว้ โดยจะมีการควบคุมการระบายน้ำในระดับที่เหมาะและไม่ส่งผลกระทบ ซึ่งการเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำกว่า 550 ล้านลูกบาศก์เมตร จะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงไปสมทบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น