อบจ.พิษณุโลกเร่งซ่อมถนนสายบ้านหนองปรือ-แก่งบัวคำ

อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมถนนสายบ้านหนองปรือ-แก่งบัวคำ โดยด่วน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว ก่อนปรับผิวจราจรครั้งใหญ่เร็วๆ นี้
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองปรือ –แก่งบัวคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เชื่อมต่อกับตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นการชั่วคราว อย่างเร่งด่วน เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก
สำหรับถนนเส้นนี้ เดิมเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 16.2 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2556 แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับ ไม่สามารถตรวจรับถนนเส้นนี้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างถนนของทางราชการ จึงเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะถนนชำรุดเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจและได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว จึงสามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นนี้ได้
ขณะนี้กองช่าง เร่งดำเนินการซ่อมปรับเกรดพร้อมบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กันเงินงบประมาณปี 2561 ไว้จำนวน 19,500,000 บาท และปี 2562 อีกจำนวน 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมา ณ โอกาสนี้
ด้าน นายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในนามพี่น้องประชาชนตำบลบ้านกลาง ต้องขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณและนำเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และในวันนี้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านกลางที่ใช้ถนนดังกล่าวสัญจร ต่างมีความสุขและดีใจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้อนุมัติงบประมาณและมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น