ประชาชนจิตอาสาตำบลหัวรอร่วมโครงการ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

ประชาชนจิตอาสาตำบลหัวรอ ร่วมโครงการ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. หน้าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวตำบลหัวรอ ร่วมพัฒนาบริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ลอกคูคลอง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวงเวียน ตามโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ แสดงความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องด้วยในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เทศบาลตำบลหัวรอร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาภายในชุมชน มีความสมัครสมานสามัคคีทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างถาวร โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง บริเวณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และบริเวณวัดตาปะขาวหายให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน
ภาพ /ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น