ผวจ.พิษณุโลกมอบโล่และเกียรติบัตรให้นักการภารโรงหัวใจครู

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักการภารโรงหัวใจครูสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้องประชุม 771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ นายชูเกียรติ เอื้อทวีสัมพันธ์ นักการภารโรงหัวใจครู ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก ด้านงานศิลปะ ดนตรี และงานหัตถกรรม โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งมีหน้าที่พิเศษสอนนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่ระหัน ในการวาดภาพสีน้ำมันด้วยมือ สอนดนตรีไทย การปั้นดิน การจักสานไม้ไผ่ โดยใช้เวลาในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนได้รางวัลมากมาย ได้เริ่มทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
ประวัติ นายชูเกียรติ เอื้อทวีสัมพันธ์ อายุ 57 ปี เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่าง ช.4 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซึ่งได้ออกรายการ super 60 อัจฉริยะพันธุ์ข่าวทางทีวีช่อง 23 Workpoint เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียนได้นำไปเป็นแบบอย่าง และเพิ่มต้องการหาเงินเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนรุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งมิใช่เป็นการขอเพื่อตัวเองหรือครอบครัว มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กดีและเด็กเก่งให้กับสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองสอนนักเรียนด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเสียสละ เป็นครูด้วยหัวใจไม่ใช่หน้าที่ครู ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค เป็นที่รักของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าว สวท.พิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น