ทภ.3เปิดค่ายพาครอบครัวมาส่งทหารใหม่ในวันแรกอย่างอบอุ่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ โดยพาครอบครัวและญาติทหารใหม่ มาร่วมส่งทหารใหม่เข้ามารายงานตัวเข้ารับราชการทหารตั้งแต่วันแรก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด โดยกิจกรรมครั้งแรก จัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในการรับทหารใหม่ผลัด2/2561 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น เริ่มต้นแต่สถานที่ที่มารายงานตัว ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก อาคารเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 โดยมียอดทหารใหม่ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 1,169 นาย จากนั้น ได้พาครอบครัวและญาติทหารใหม่ มาร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยฝึกที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่นันทนาการ ระบบการรักษาพยายาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหารใหม่ การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการรับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสัวดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน
บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างอบอุ่น บรรดาครอบครัวและญาติทหารใหม่ต่างมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดการบริการอำนวยความสะดวกญ่าติและครอบครัวทหารใหม่มาร่วมกิจกรรม เตรียมทั้งอาหาร น้ำดื่ม บริตรวจสุขภาพ การแสดงดนตรี บรรดาญาติที่มาส่งจำนวนมากส่วนใหญ่บอกว่าเพิ่งเคยเข้ามาส่งบุตรหลานในค่ายทหารเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจการการจัดกิจกรรมต้อนรับ
นายเดชาวัต มาใบ อายุ 21 ปี จากต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนสมัครเข้ามาเป็นหทารเพราะอยากจะมีโอกาสในการได้สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายสิบ มีความพร้อมที่จะทำการฝึกเต็มที่ วันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่เจอคนเยอะ ๆ แต่ก็รู้สึกอบอุ่นที่ครอบครัวมาส่งด้วย
…………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น