นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 นำเสนอผลงานวิจัย 100 ผลงาน

วันนี้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “University in Disruptive Ere” เพื่อเป็นการเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีคณะผู้วิจัยนำเสนอผลงาน จำนวน 100 ผลงาน

โดยเฉพาะผลงานวิจัยเครื่องวัดคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแอร์ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายชนิด โดยมีนายธีรพงษ์ ทองคุ้ม หน.คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายธีรพงษ์ กล่าวว่า อุปกรณ์ตัวนี้สามารถวัดคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือน ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หลังจากออกจากโรงงานก่อนถึงมือประชาชนนั้นจะมีคุณภาพเบอร์ 5 แต่หลังจากการใช้งานแล้ว ประชาชนจะไม่ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีคุณภาพดีหรือไม่ ซึ่งหากนำเครื่องวัดคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าไปติดตั้งแล้วก็จะทราบคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวได้โดยผ่านแอฟริเคชั่น Smart Energy ซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งระบบแอนดอย และ IOS โดยที่ผ่านมาผลงานวิจัยนี้ได้ดำเนินการไปติดตั้งทั้งประเทศไปแล้ว 304 จุด ซึ่งประชาชนจะสามารถสรุปค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้แบบเรียวไทม์ ทุกๆเดือน อีกด้วย

///////////////

แสดงความคิดเห็น