ปล่อยสินเชื่อให้สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกช่วยเกษตรกรพิษณุโลกกว่า 2 หมื่นตัน

วันนี้ (15 พ.ย.61) นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบแก่สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดำเนินการตามนโยบาย เพื่อให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมข้าว จำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ จำนวน 12,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้ 1 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าวเปลือกและชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดพร้อมกัน ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อการเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้สำหรับแปรรูปเป็นข้าวสาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ด้าน นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบแก่สถาบันเกษตรกรที่ประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 รวม 2 แห่ง ขอวงเงินสินเชื่อ จำนวน 65,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามแผนธุรกิจการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก จำนวน 22,000 ตัน ประกอบด้วย 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม จำกัด จำนวน 55,000,000 บาท 2. สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ต่อไป
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น