กระทงในน้ำน่านเหลือน้อย แต่ขยะเกลื่อนสวนชมน่านฯพิษณุโลก

ควันหลงหลังงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ปีนี้กระทงต่าง ๆ ในแม่น้ำน่านเหลือไม่มาก น้อยกว่าทุกปี ส่วนใหญ่เป็นกระทงใบตอง ที่น่าอดสูคือเศษขยะจากอาหารการกินทิ้งเต็มเกลื่อนสวนชมน่านฯ ลักษณะนั่งกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้น วิงวอนชาวพิษณุโลก ใส่ใจนำขยะมารวมไว้ในถุงดำ เพราะเป็นทุกเทศกาล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ควันหลงหลังงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จ.พิษณุโลก ที่แม่น้ำน่าน สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ สถานที่จัดงานตั้งแต่สะพานนเรศวร มายังสะพานเอกาทศรถระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้สื่อข่าวสำรวจกระทงที่ยังคงหลงเหลือในแม่น้ำน่าน ลอยกระทงปี 2561 เหลือน้อยมาก เมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นกระทงใบตอง ที่ยังคงลอยและเหลือติดอยู่ริมตลิ่งอยู่บ้าง แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนที่น้ำในแม่น้ำน่านระดับต่ำประมาณ 1 เมตร เศษซากกระทงหลงเหลือในแม่น้ำน่านมากกว่าปี 2561 นี้

แต่ที่น่าตกใจ และน่าอดสูก็คือ เศษซากขยะ ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก จาน ชาม ที่นักท่องเที่ยวชาวพิษณุโลก ซื้อใส่อาหารมารับประทาน กลับทิ้งกลาดเกลื่อนบริเวณริมแม่น้ำน่าน โดยเฉพาะบริเวณทางเดินด้านล่างติดกับแม่น้ำน่าน จะมีเศษขยะเหล่านี้ ทิ้งไว้ตลอดริมตลิ่งระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะนั่งกินตรงไหน ก็ทิ้งตรงนั้น บ้างก็ซุกไว้ริมขอบปูนที่นั่ง บ้างก็แขวนต้นไม้ไว้ แม้ว่าเทศบาลนครพิษณุโลก จะจัดเตรียมถุงดำวางไว้ให้สำหรับรวบรวมทิ้งขยะ แต่ก็พบขยะเกลื่อน เหมือนหลาย ๆ งานเทศกาลที่จัดที่สวนชมน่านฯ ทั้งปีใหม่ สงกรานต์

เช้านี้ได้พบพลเมืองดีจิตอาสา ชายวัยกลางคนรายหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม ชายผู้นี้มาออกกำลังกาย และจะนำถุงลงไปเก็บขยะริมตลิ่งแม่น้ำน่านเป็นประจำ เช้านี้ก็ออกมาออกกำลังกายตามปกติ และนำถุงไล่เก็บเศษขยะที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่าน วางกองรวมไว้เป็นจุด ๆ เพื่อรอจนท.เทศบาลมาเก็บต่อไป โดยวิงวอนฝากถึงชาวพิษณุโลกที่มาท่องเที่ยวในสวนชมน่านฯทั้งหลาย ให้มีจิตสำนึกช่วยกันคำนึงถึงความสะอาด เก็บขยะที่ตนซื้อของมารับประทาน นำขึ้นไปทิ้งในถุงดำ หรือ ถังขยะที่มีอยู่ ไม่ใช้มาทิ้งกลาดเกลื่อนอย่างนี้ เพราะจะเห็นจากภาพเบื้องหลังความสวยงามยามค่ำคืน เต็มไปด้วยขยะในช่วงเช้า

ขณะที่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นี้ จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ มีวาระประกาศสงครามกับขยะในทุกอำเภอ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะ  แต่จากภาพขยะงานลอยกระทงที่เห็นในปีนี้ เป็นสิ่งท้าทายว่า จะประกาศสงครามกับขยะสำเร็จหรือไม่ ในเมื่อจิตสำนึกของประชาชนบางส่วนในการรักษาความสะอาดยังไม่ดีพอ

………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น