หลวงพี่ช้างแจกวัตถุมงคลเพื่อสุขภาพ

“หลวงพี่ช้าง” พระนักพัฒนา ออกเทศน์รูปแบบใหม่ “ธรรมกับสุขภาพ” ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุอาการอาพาสพระสงฆ์ พร้อมนำวัตถุมงคลเพื่อสุขภาพที่ดีมาแจกจ่ายให้ประชาชนอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ จำนวนพระสงฆ์อาพาส ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน “หลวงพี่ช้าง” หรือ “เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ” เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย อสว.(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงคิดหาวิธีให้ความรู้กับประชาชน ผ่านวิธีการแสดงธรรมเทศนารูปแบบใหม่ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมกับสุขภาพ” บริเวณตลาดต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม เพื่อให้ประชาชนที่มาเดินเลือกจับ-จ่าย ซื้อของภายในตลาด มีความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยได้นำ “วัตถุมงคลเพื่อสุขภาพ” เช่น น้ำพริกประเภทต่างๆ อาทิ น้ำพริกตาแดงผัดหมู น้ำพริกแจ่วบอง น้ำพริกข่า น้ำพริกแมงดาเป็นต้น ผัดไทย และ ผักสดปลอดสารพิษทั้ง มะเขือ ข้าวโพดอ่อน ถั่วพลู พริก ผักกาด ฯลฯ ผัดไทย มาแจกจ่ายให้ประชาชนฟรี เพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน

ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอพรหมพิราม เปิดเผยข้อมูลว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่มีจำนวนพระสงฆ์อาพาส เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน หลวงพี่ช้าง ได้คิดหาวิธีที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบการเทศน์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม และ รพ.สต. ได้เข้ามาร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจอาหารการกินของตัวเอง โดยการนำป้ายไวนิลแสดงข้อมูลการดูแลสุขภาพ โรคภัยต่างๆ และได้นำเครื่องตรวจเช็คชีพจร ความดันมาบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมฟัง เทศน์ จากหลวงพี่ช้างด้วย โดยทางวัด มีพระลูกวัดที่ได้ผ่านการอบรม อสว. มาแล้วรวม 12 รูป (ผ่านอบรมที่ จ.สุโขทัย 10 รูป ที่ จังหวัดพิษณุโลก 10 รูป) จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะ อสว.(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถการวัดไข้ การวัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ทำแผล การดูและพระติดเตียง การทำ CPR ปั๊มหัวใจยามฉุกเฉิน และพระ อสว. ยังทำหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพภายในวัด ประสานงานด้านสุขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์ และหน่วยงานสาธารณสุข และให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแด่พระสงฆ์ในพื้นอีกด้วย
////////////

แสดงความคิดเห็น