ท่องเที่ยวบ้านบุ่ง อ.พรหมพิราม สัมผัสเสน่ห์วิถีถิ่น

นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพิษณุโลก กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมณ์ และผู้นำชุมชนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางเสน่ห์วิถีถิ่น “นั่งรถยนต์ ต่อรถไฟไปบ้านบุ่ง” ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มานานเกือบ 1 ปี แล้ว ทำให้ชุมชนบ้านบุ่ง มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน มีโฮมสเตย์ที่น่าอยู่ ชาวบ้านอัธยาศัยดีมีไมตรีจิต หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จนได้รับรางวัล OTOP นวัตวิถี ในระดับอำเภอ และจังหวัดและประเทศเปิดเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีถิ่นเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสร้างรายได้แก่หมู่บ้านอย่างดี

จากความสำเร็จในเชิงท่องเที่ยววิถีถิ่น ทางนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนักท่องเที่ยวพันธมิตรจังหวัดต่างๆ ได้เดินทางมาชม ศึกษาและสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นถิ่น ของชาวบ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แนวทางความสำเร็จในการท่องเที่ยว จากหมู่บ้านธรรมดาทำอย่างไรให้เกิดการท่องเที่ยวได้ โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของการท่องเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ชิมอาหารพื้นถิ่นของบ้านบุ่ง กิจกรรมการทำขนมครก ถั่วแปบ ขนมพื้นบ้านขึ้นชื่อของบ้านบุ่งที่มีความอร่อย เยี่ยมชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ด้านนายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันตำบลศรีภิรมย์ มีพื้นที่ 13 หมู่บ้าน ได้ยกระดับพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้ว 3 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีเอกลักษณ์ วิถีชุมชนที่น่าสนใจ ที่รอนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่เริ่มหันมาสนใจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบ้านบุ่งแห่งนี้ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้า OTOP หรือ อาหารพื้นบ้าน ทำให้ชาวบ้านเริ่มมีรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการทำนาอีกด้วย นอกจากนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก ได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง คู่ขนานกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวได้จับจองโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนกันมากขึ้น

ชาวบ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีถิ่นที่เรียบง่ายและสบายของบ้านบุ่ง ซึ่งถ้าได้มาจะหลงรักในมนต์เสน่ห์ของที่นี่ผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวสอบถามล่วงหน้าได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เบอร์โทร 055-252742 – 3 ทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.

//////////

แสดงความคิดเห็น