จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ

 วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:29 น.  ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก       นายพิพัฒน์    เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก”    โดยมีข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน  นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน  องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน

สำหรับกิจกรรมประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก   เริ่มตั้งแต่เวลา  07.30 น.     ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดรวมกว่า 5,000 คน   ตั้งขบวนร่วมกิจกรรมที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   หลังจากนั้นจะมีรถที่ร่วมขบวนรณรงค์จากทั้ง  9 อำเภอรวมกว่า 230 คัน  ติดป้ายรณรงค์ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก  เวลา 08.29 น.   พิธีกรกิตติมศักดิ์  ดร.สมชัย  วงศ์เจริญ  ประธานบริษัท  วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   เป็นผู้กล่าวนำเข้าสู่พิธีการ  จากนั้นนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวนำคำปฏิญาณประกาศสงครามขยะของจังหวัดพิษณุโลก     หลังจากนั้นจะเข้าสู่พิธีปล่อยรถรณรงค์จากทั้ง 9  อำเภอ  โดยเจ้าหน้าที่จราจรจะให้สัญญาณเป่านกหวีด    โดยมีรถตำรวจทางหลวงเปิดไซเรนนำขบวนข้าราชการ   ผู้นำท้องถิ่น   ผู้นำท้องที่ประชาชน   นักเรียน   ผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมยืนที่บริเวณสองฝั่งถนนและร่วมโบกธงถือป้ายประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก    จากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนรถรณรงค์ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลกไปตามเส้นทางที่กำหนด

ในส่วนของเส้นทาง รถรณรงค์จะเคลื่อนออกจากศาลากลางไปยังถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาล จากนั้นรถที่ร่วมรถรณรงค์จะแยกไปยังอำเภอต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ เพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้รับรู้รับทราบว่า  จะร่วมกันรณรงค์และประกาศสงครามกับขยะ   ซึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป้าหมายว่า  ในปีงบประมาณ  2562  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดต้องลดลงอย่างน้อย  20 % โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะเปียกและมีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการและทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก  สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม  น่าอยู่และน่าอาศัย และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผ่นแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ     (พ.ศ 2559 -2564)    และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     (พ.ศ.2561 -2580)  อีกด้วย

*******************************

แสดงความคิดเห็น