กศจ.พิษณุโลกเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ 3 จำนวน 75 อัตรา

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกรณีที่สถานศึกษามีอัตราตำแหน่งว่าง กรณีข้าราชการครูลาออกจากราชการหรือกรณีอื่นๆ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 22 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 17 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 28 อัตรา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 75 อัตรา
และในมติการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก(กศจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 13/2561 ได้อนุมัติเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 75 อัตรา ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 10 ราย ลำดับที่ 58-67 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 18 ราย ลำดับที่ 57 – 74 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ราย ลำดับที่ 37 – 46 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 7 ราย ลำดับที่ 13-19 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 7 ราย ลำดับที่ 22-28 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 3 ราย ลำดับที่ 13-15 กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 12 รายลำดับที่ 88 – 99 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย ลำดับที่ 9-10 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 7 กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 4-5 กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 4 สำหรับกลุ่มวิชาดนตรีศึกษาและกลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ อย่างละ 1 อัตรา นั้น กศจ.พิษณุโลก ได้เรียกหมดบัญชี จึงได้ดำเนินการขอใช้จากบัญชีของ กศจ.อื่นที่มีขึ้นบัญชีไว้
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะส่งหนังสือให้มาเลือกโรงเรียนและรายงานตัวบรรจุแต่งตั้งภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้
……………………………………………………….
ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น