บรรยากาศสมัครสว.เขตอ.เมืองพิษณุโลกวันสุดท้าย

เวลา08.30 น.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก สถานที่รับสมัครสว.ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกวันสุดท้ายบรรยากาศไม่คึกคักมากนัก เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมสถานที่ เอกสาร รอรับผู้มาสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.

นายณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ เปิดเผยว่า มีผู้มาสมัครส.ว.ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องทุกวัน แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อและจำนวนผู้สมัครได้  หลังจากปิดรับสมัครวันนี้ จะตรวจคุณสมบัติและในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จะให้ผู้สมัครมารับเอกสาร วันที่ 16 ธันวาคม 2561 จะมีการคัดเลือกผู้สมัครในเขตอำเภอเพื่อส่งระดับจังหวัดต่อไป หากกลุ่มใดมีผู้สมัครเกิน 3 ราย ผู้สมัครจะคัดเลือกกันเองเพื่อให้ได้รายชื่อกลุ่มละ 3 ราย ส่งระดับจังหวัด

……………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น