1-2 ธ.ค.61 รับเสื้อพระราชทาน Bike อุ่นไอรัก ที่ศาลาประชาคมจ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมดำเนินการพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 -2 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ (30 พ.ย 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมดำเนินการพิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมรับเสื้อ “ปั่นอุ่นไอรัก” รวมจำนวน 8,374 คน มาลงทะเบียนรับบัตรคิวมอบเสื้อพระราชทานฯ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จากนั้น ประชาชนจะเข้าประจำจุดภายใน ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าประจำจุดบริเวณพิธี เวลา 08.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้ร่วมพิธีเคารพธงชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าหน้าที่อัญเชิญเสื้อยืดพระราชทานเข้าประจำที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้ายืนประจำจุดเพื่อเป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ประชาชนเริ่มเข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ตามบัตรคิว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เปิดให้รับมอบเสื้อพระราชทาน ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 8,374 คน มารับมอบเสื้อยืดพระราชทานฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. และในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ที่บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนำหลักฐานการลงทะเบียนรับมอบเสื้อพระราชทานฯ ประกอบด้วย 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ และมีเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก และกรณีเด็กไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านได้ 2.หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ (สำเนาบัตรหรือถ่ายจากมือถือ) สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับมอบเสื้อพระราชทานฯ ได้ด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานพร้อมลงลายเซ็น
2.หนังสือมอบอำนาจของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน 3. หลักฐานการลงทะเบียนปั่นจักรยาน เช่นสำเนาบัตร TAC หรือ ภาพถ่ายจากมือถือ 4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน ที่ตรงกับหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธี ชุดปกติขาว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจที่เข้าร่วมพิธี ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ พร้อมหมวก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว ประชาชนที่เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง ขาวและฟ้า ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น

แสดงความคิดเห็น