จิตอาสาพัฒนาภูลมโลพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าร่วมกับชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติจากหมู่บ้านรอบอุทยานภูหินร่องกล้า และการบูรณาการของหน่วยงานราชการอำเภอนครไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ที่ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายบุญช่วย ชุนหกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภูลมโล เป็นประจำทุกปี ก่อนที่จะเริ่มให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชม ดอกนางพญาเสือโคร่งที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี
โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติจากหมู่บ้านรอบอุทยานภูหินร่องกล้า และการบูรณาการของหน่วยงานราชการอำเภอนครไทยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานภูหินร่องกล้า รวมประมาณ 200 คน ร่วมทำความดี เก็บเศษขยะ เก็บมูลวัว จับวัว เก็บลวดหนาม ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก ดึงเถาวัลย์ที่ยึดเกาะต้นนางพญาเสือโคร่ง ซ่อมป้าย ซ่อมที่นั่ง ซ่อมห้องน้ำห้องสุขา ซ่อมระเบียงชมวิว บริเวณภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ในการพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่จะบานบนพื้นที่กว่า 1200 ไร่ ในช่วงกลางเดือน มกราคม 2562 นี้

แสดงความคิดเห็น