เชิญร่วมพิธีทำบุญกลางเมืองพิษณุโลก ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 2562

เทศบาลนครพิษณุโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกทุกท่านร่วมพิธีทำบุญกลางเมือง และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562  ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

                        นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีทำบุญกลางเมืองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกๆ ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2562 นับเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต  การทำบุญตักบาตรนับเป็นกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มพิธีทำบุญกลางเมืองตั้งแต่เวลา  07.00  น.  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มพิธีสงฆ์  พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 กล่าวสัมโมถนียคาถา และ    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวอวยพร  จากนั้นเวลา 07.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆ  จำนวน 5 สาย ดังนี้

            สายที่ 1 เริ่มต้นบิณฑบาตจากหน้าธนาคารกรุงไทยไปทางทิศตะวันออกตามถนนนเรศวรถึงวงเวียนสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายไปสิ้นสุดที่สี่แยกบ้านแขก

สายที่ 2 เริ่มต้นบิณฑบาตจากฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงไทยไปทางทิศตะวันออกตามถนนนเรศวร   เลี้ยวขวาผ่านหน้าโรงแรมอมรินทร์นคร  เลี้ยวขวาไปสิ้นสุดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

สายที่ 3 เริ่มต้นบิณฑบาตจากร้านเสริมสวยวรรณาไปตามถนนบรมไตรโลกนารถฝั่งตะวันออก       ไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกสุรสีห์

สายที่ 4 เริ่มต้นบิณฑบาตจากหน้าร้านศรีไทยเจริญมอเตอร์ไปตามถนนบรมไตรโลกนารถฝั่งตะวันตก ไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกสุรสีห์

สายที่ 5 เริ่มต้นบิณฑบาตจากหน้าร้านศรีไทยเจริญมอเตอร์ ไปตามถนนนเรศวรถึงร้านบูรณะไทย สาขา 2 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพุทธบูชา ตลาดไนท์บาซ่าร์  ไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าการไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก

            เทศบาลนครพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกทุกท่าน  ได้ร่วมทำบุญ   ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวเนื่องในโอกาส         วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  ตามกำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น