อบจ.สนับสนุนงบ 2 ล้านจัดงานแสดงละครเทิดพระเกียรติ

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบ 2 ล้านบาท จัดงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบเช็คเงินอุดหนุน จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 จำนวน 3 คืน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีปกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับมอบ ภายในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนธันวาคม 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติภูมิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกร ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก

โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท  เพื่อจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดให้ชมฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกได้น้อมใจภักดิ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์มหาราชผู้ทรงคุณต่อจังหวัดพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.
————————————————————

แสดงความคิดเห็น