พรรคครูไทยเพื่อประชาชนเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือตอนล่างที่จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เปิดตัวผู้สมัครในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด  ชูป้ายหาเสียงที่พิษณุโลก ชูนโยบายพรรคชำระหนี้ครู   แปลงที่ดิน สปก.ให้เป็นโฉนด ออกบัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน

เวลา 13.00 น.วันที่ 13 ม.ค.2562  ที่ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายพรรค และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวว่า พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรครูและประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพื่อดำเนินนโยบายตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อว่าการศึกษา คือหัวใจสำคัญของการปฏิวัติประเทศ เกษตรกร คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ ประชาชน คือเจ้าของประเทศ และประเทศไทย ต้องเป็นไทยอย่างแท้จริง ซึ่งพรรคมีความพร้อมในการส่งผู้สมัครครบ 350 เขต โดยนโยบายของพรรคนั้น เน้นการพัฒนาหลายด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา จะปฏิวัติโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้านการเกษตร จะเสนอพระราชบัญญัติปฏิรูป สปก. ให้เป็นโฉนดที่ดินของประชาชน ด้านสังคม จะมีการพักชำระหนี้ประชาชน ข้าราชการและครู เป็นระยะเวลา 4 ปี ,มีบัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน เป็นต้น

หลังจากนั้นนายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน  ได้นำคณะเดินทางไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช พร้อมกับแจกแผ่นพับนโยบายของพรรคให้กับประชาชน

สำหรับผู้สมัครส.ส.เขตในจ.พิษณุโลก ได้แก่ เขต 1 นางอารีรัตน์  ดีอินทร์ เขต 2 นายกริษณ์  ชุนณะวรรณต์  เขต 3 นายมะลิ  ทองคำเปลว เขต 4 นายบุญปลูก  สนองญาติ เขต 5 นายน้อย  วิลัยฤทธิ์  

////////////

 

แสดงความคิดเห็น