ครูพิษณุโลกรวมใจน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” 

เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ (16 ม.ค.62) ที่บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1,300 คน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 63 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ


ในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดงานภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” มีการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนชาติตระการวิทยา และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 128 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”.
…………………………………………………………
วรางคณา อนันตะ /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น