ผลรางวัลฉลากกาชาดจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562

ผลการออกรางวัลฉลากกาชาดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562”
เมื่อเวลา 20.00 น. วันนี้ 19 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการออกรางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2562 ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เลขที่ออก = 915532 (รถยนต์กระบะรีโว 4 ประตู 1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เลขที่ออก = 998863 – 971216 – 946392 – 983450 – 963401 (รถจักรยานยนต์ 5 รางวัล)
รางวัลที่ 3 เลขที่ออก = 978367 – 928509 – 965915 – 966359 (สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท 4 รางวัล)
รางวัลที่ 4 เลขที่ออก = 971972 – 966019 – 933909 – 949861 – 938961 (สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 2 สลึง 5 รางวัล)
รางวัลที่ 5 เลขที่ออก = 914475 – 955722 – 926198 – 973934 -943294 – 911977 – 926402 – 984738(สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 สลึง 8 รางวัล)
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขที่ออก = 113 (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 100 รางวัล)
สำหรับผู้ถูกรางวัลสามารถนำฉลากกาชาดที่ถูกรางวัล พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานการเงินและบัญชี(เสมียนตราใจังหวัดพิษณุโลก) โทรศัพท์หมายเลข 055-258403 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น ก2 ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 19 กราคม 2562 เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิรับรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 


ส.ปชส.พิษณุโลก ข่าว / ภาพ

แสดงความคิดเห็น