จ.พิษณุโลกประชุมเตรียม“สระสองห้อง”จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมหารือกับ อบจ.พิษณุโลก เตรียมสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาร่วมประชุมหารือกับ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก นำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ตามโบราณราชประเพณี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลกให้รับผิดชอบในการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้องและจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในเดือนเมษายน 2562
ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาแหล่งน้ำ “สระสองห้อง” บริเวณพระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำมีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏในหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2493, ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530, ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 และ ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550.
—————————————————-

แสดงความคิดเห็น