ปรับภูมิทัศน์สระสองห้องประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สระสองห้อง พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.พิษณุโลก เข้าปรับภูมิทัศน์สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เพื่อเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาใช้สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก และใช้พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก วันนี้กองช่างอบจ.พิษณุโลกเริ่มเข้ามาปรับภูมิทัศน์ และจังหวัดพิษณุโลกจะมาดำเนินการจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในเดือนเมษายนนี้  ซึ่งจะรองรับประชาชนชาวพิษณุโลกมาร่วมงานได้นับหมื่นคน จากนั้น จะมีการตั้งขบวนไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อทำพิธีปลุกเสกน้ำ

สระสองห้อง” บริเวณพระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำมีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏในหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2493, ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530, ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 และ ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทย.

ส่วนกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี้ วันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทุกจังหวัด , วันที่ 8-9 เมษายน 2562 มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน,  วันที่ 18-19 เมษายน 2562 พิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วันที่ 22-23 เมษายน 2562 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ , วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก, วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิเฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์, วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร , วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า.

 

——————————————-

แสดงความคิดเห็น