ตรวจสถานบริการดูแลความปลอดภัยให้ประเทศสมาชิกร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2019

คืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองทัพภาคที่ 3  มทบ.39 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต้อนรับคณะฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 และ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปล่อยแถวตรวจโรงแรม สถานบริการ นวดแผนโบราณ สถานบันเทิง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการให้บริการแก่ ประเทศสมาชิกที่มาฝึกคอบร้าโกลด์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่จะมีประเทศสมาชิกส่งทหารมาร่วมฝึกผสม ไทย สหรัฐ รหัส คอบร้าโกลด์ 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 22 ก.พ. 62 เพื่อเป็นการเตรียมแผนในการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้กับมิตรประเทศที่เข้ารับการฝึกคอบร้าโกลด์ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในห้วงที่มีการฝึกคอบร้าโกลด์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นการสร้างความประทับใจให้กับมิตรประเทศ และชาวต่างชาติแสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวพิษณุโลกเพื่อให้เกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวและมิตรประเทศ 

แสดงความคิดเห็น