สมัครส.ส.พิษณุโลก 4 วัน 141 ราย

7 ก.พ.2562 สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.พิษณุโลก จาก 5 เขตเลือกตั้ง ยอดรวมในวันที่ 4 ที่ศาลาประชาคมพิษณุโลก ( 4-7 ก.พ.62 ) รวม 141 คน

 

แสดงความคิดเห็น